Jdi na obsah Jdi na menu

zkolaudováno

15. 11. 2009

    Dne 17.9.2009 jsme podali na stavebním úřadě návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.  Bylo nám nařízeno ústní jednání na stavbě spolu s místním šetřením na 13.10.2009. Tohoto místního šetření se mohly zúčastnit jak všechny dotčené orgány, tak všechny osoby, kterých se toto týkalo, např. sousedé. Na den D se nakonec dostavil zástupce z vodáren a samozřejmě zástupce stavebního úřadu. Paní ze stavebního úřadu nejprve obešla stavbu zvenku a zkontrolovala, zda je vše dle projektu, to samé uvnitř. Poprvé snad za celou dobu jsem byl příjemně překvapen s přístupem zástupce stavebního úřadu a vše proběhlo bez problémů.  Dále jsem předal doklady potřebné k posouzení a vyhotovení kolaudačního rozhodnutí a zároveň požadované stavebním úřadem. Zde jsou:

  1. ověřená projektová dokumentace, popř. dokumentaci skutečného provedení stavby

  2. geometrický plán zaměření dokončené stavby

  3. geometrický plán zaměření vodovodní přípojky

  4. doklad o těsnosti jímky

  5. doklad o těsnosti ČOV včetně provozního řádu

  6. smlouva o likvidaci odpadních vod

  7. revizní zpráva elektroinstalace včetně přípojky

  8. revizní zprávu o stavu komínu

  9. doklad o nezávadné likvidaci odpadů

Ještě jsem  předložil doklad o měření radonu již dokončené stavby, ale ten již být nemusel.

    Dne 17.10.2009 nám přišlo kladné kolaudační rozhodnutí, kdy se povoluje užívání stavby. Zároveň je třeba nabytí právní moci, které platí po 15. dnech. Jelikož si poslední účastník stavebního řízení oznámení  vyzvednul  až koncem měsíce, lhůta 15. dnů se počítá od tohoto vyzvednutí, příp. doručení. To znamená, že od podání návrhu na kolaudaci, až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, které máme ze dne 12.11.2009 uplynuly téměř dva měsíce. Proto doporučuji, pro ty, kdo spěchají, dostatečný časový předstih. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí jsme vyplnili na magistrátě formulář o přidělení  čísla a s tímto potvrzeným dokumentem jsem navštívil katastrální úřad a provedl změnu v listu vlastnictví z rozestavěné budovy na dokončenou. Ještě finišuji a  do zimy chci dodělat alespoň přední část venkovní dlažby. To je příjezd ke garáži a dlažbu ke vchodovým dveřím. O tom ale příště. Závěrem pár leteckých snímků :-D.

 

Náhledy fotografií ze složky zkolaudováno

 

Portrét

Poslední fotografie

Statistiky

Online: 2
Celkem: 1709972
Měsíc: 11280
Den: 429